so phong thuy
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
 Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn MIỄN PHÍ

Sim Cam Kết Vinaphone Năm 1967 Đinh Mùi Mệnh Thủy, Thiên hà thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09428819672,600,000
3.120.000
Sim 0942881967 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Vinaphone
Đặt mua
08122119671,800,000
2.160.000
Sim 0812211967 Vinaphone Đầu số 081 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
11967 Vinaphone
Đặt mua
0942491967850,000
1.020.000
Sim 0942491967 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
491967 Vinaphone
Đặt mua
09425619671,000,000
1.200.000
Sim 0942561967 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Vinaphone
Đặt mua
09428919671,000,000
1.200.000
Sim 0942891967 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Vinaphone
Đặt mua
09426919671,300,000
1.560.000
Sim 0942691967 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
91967 Vinaphone
Đặt mua
09129519671,600,000
1.920.000
Sim 0912951967 Vinaphone Đầu số 091 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
951967 Vinaphone
Đặt mua
09423719672,000,000
2.400.000
Sim 0942371967 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Vinaphone
Đặt mua
0842881967800,000
960.000
Sim 0842881967 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Vinaphone
Đặt mua
0832561967800,000
960.000
Sim 0832561967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
61967 Vinaphone
Đặt mua
0832091967800,000
960.000
Sim 0832091967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
091967 Vinaphone
Đặt mua
0812101967800,000
960.000
Sim 0812101967 Vinaphone Đầu số 081 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Vinaphone
Đặt mua
0812971967800,000
960.000
Sim 0812971967 Vinaphone Đầu số 081 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Vinaphone
Đặt mua
0822041967800,000
960.000
Sim 0822041967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41967 Vinaphone
Đặt mua
0822111967800,000
960.000
Sim 0822111967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
111967 Vinaphone
Đặt mua
0822141967800,000
960.000
Sim 0822141967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Vinaphone
Đặt mua
0822341967800,000
960.000
Sim 0822341967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Vinaphone
Đặt mua
0822401967800,000
960.000
Sim 0822401967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
01967 Vinaphone
Đặt mua
0822411967800,000
960.000
Sim 0822411967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
411967 Vinaphone
Đặt mua
0822421967800,000
960.000
Sim 0822421967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Vinaphone
Đặt mua
0822431967800,000
960.000
Sim 0822431967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Vinaphone
Đặt mua
0822441967800,000
960.000
Sim 0822441967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41967 Vinaphone
Đặt mua
0822451967800,000
960.000
Sim 0822451967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
451967 Vinaphone
Đặt mua
0822461967800,000
960.000
Sim 0822461967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Vinaphone
Đặt mua
0822471967800,000
960.000
Sim 0822471967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Vinaphone
Đặt mua
0822481967800,000
960.000
Sim 0822481967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
81967 Vinaphone
Đặt mua
0822491967800,000
960.000
Sim 0822491967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
491967 Vinaphone
Đặt mua
0822541967800,000
960.000
Sim 0822541967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Vinaphone
Đặt mua
0822641967800,000
960.000
Sim 0822641967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Vinaphone
Đặt mua
0822741967800,000
960.000
Sim 0822741967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41967 Vinaphone
Đặt mua
0822841967800,000
960.000
Sim 0822841967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
841967 Vinaphone
Đặt mua
0822891967800,000
960.000
Sim 0822891967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Vinaphone
Đặt mua
0822941967800,000
960.000
Sim 0822941967 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Vinaphone
Đặt mua
0832001967800,000
960.000
Sim 0832001967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
01967 Vinaphone
Đặt mua
0832021967800,000
960.000
Sim 0832021967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
021967 Vinaphone
Đặt mua
0832031967800,000
960.000
Sim 0832031967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Vinaphone
Đặt mua
0832041967800,000
960.000
Sim 0832041967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Vinaphone
Đặt mua
0832051967800,000
960.000
Sim 0832051967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
51967 Vinaphone
Đặt mua
0832061967800,000
960.000
Sim 0832061967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
061967 Vinaphone
Đặt mua
0832101967800,000
960.000
Sim 0832101967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Vinaphone
Đặt mua
0832121967800,000
960.000
Sim 0832121967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Vinaphone
Đặt mua
0832131967800,000
960.000
Sim 0832131967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
31967 Vinaphone
Đặt mua
0832141967800,000
960.000
Sim 0832141967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
141967 Vinaphone
Đặt mua
0832161967800,000
960.000
Sim 0832161967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Vinaphone
Đặt mua
0832191967800,000
960.000
Sim 0832191967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Vinaphone
Đặt mua
0832201967800,000
960.000
Sim 0832201967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
01967 Vinaphone
Đặt mua
0832231967800,000
960.000
Sim 0832231967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
231967 Vinaphone
Đặt mua
0832241967800,000
960.000
Sim 0832241967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Vinaphone
Đặt mua
0832311967800,000
960.000
Sim 0832311967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Vinaphone
Đặt mua
0832321967800,000
960.000
Sim 0832321967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
21967 Vinaphone
Đặt mua
0832341967800,000
960.000
Sim 0832341967 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
341967 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Năm 1967 Đinh Mùi Mệnh Thủy, Thiên hà thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SoPhongThuy.Net cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SoPhongThuy.Net hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SoPhongThuy.Net mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Đuôi sim số đẹp

Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789  Phần mềm định giá sim Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn.