so phong thuy
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
 Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn MIỄN PHÍ

Sim Đầu Số 07 Năm 1997 Đinh Sửu Mệnh Thủy, Giản hạ thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0705231997480,000
580.000
Sim 0705231997 Mobifone Đầu số 070 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
0784071997700,000
840.000
Sim 0784071997 Mobifone Đầu số 078 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
71997 Mobifone
Đặt mua
0798541997700,000
840.000
Sim 0798541997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
541997 Mobifone
Đặt mua
0773241997800,000
960.000
Sim 0773241997 Mobifone Đầu số 077 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
0772711997750,000
900.000
Sim 0772711997 Mobifone Đầu số 077 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
0794871997800,000
960.000
Sim 0794871997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
71997 Mobifone
Đặt mua
0776201997800,000
960.000
Sim 0776201997 Mobifone Đầu số 077 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
201997 Mobifone
Đặt mua
0706311997850,000
1.020.000
Sim 0706311997 Mobifone Đầu số 070 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
0705741997900,000
1.080.000
Sim 0705741997 Mobifone Đầu số 070 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
0768811997900,000
1.080.000
Sim 0768811997 Mobifone Đầu số 076 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
11997 Mobifone
Đặt mua
0798041997900,000
1.080.000
Sim 0798041997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
041997 Mobifone
Đặt mua
0763941997900,000
1.080.000
Sim 0763941997 Mobifone Đầu số 076 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
0768201997950,000
1.140.000
Sim 0768201997 Mobifone Đầu số 076 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
0774251997950,000
1.140.000
Sim 0774251997 Mobifone Đầu số 077 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
51997 Mobifone
Đặt mua
07934919971,000,000
1.200.000
Sim 0793491997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
491997 Mobifone
Đặt mua
07948219971,000,000
1.200.000
Sim 0794821997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
07944619971,000,000
1.200.000
Sim 0794461997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
07938419971,000,000
1.200.000
Sim 0793841997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41997 Mobifone
Đặt mua
07845219971,000,000
1.200.000
Sim 0784521997 Mobifone Đầu số 078 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
521997 Mobifone
Đặt mua
07849219971,000,000
1.200.000
Sim 0784921997 Mobifone Đầu số 078 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
07842919971,000,000
1.200.000
Sim 0784291997 Mobifone Đầu số 078 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
07934719971,000,000
1.200.000
Sim 0793471997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
71997 Mobifone
Đặt mua
07974319971,000,000
1.200.000
Sim 0797431997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
431997 Mobifone
Đặt mua
07947519971,000,000
1.200.000
Sim 0794751997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
07841319971,000,000
1.200.000
Sim 0784131997 Mobifone Đầu số 078 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
07842019971,000,000
1.200.000
Sim 0784201997 Mobifone Đầu số 078 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
01997 Mobifone
Đặt mua
07923919971,000,000
1.200.000
Sim 0792391997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
391997 Mobifone
Đặt mua
07944719971,000,000
1.200.000
Sim 0794471997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
07934419971,000,000
1.200.000
Sim 0793441997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
07848019971,000,000
1.200.000
Sim 0784801997 Mobifone Đầu số 078 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
01997 Mobifone
Đặt mua
07971419971,000,000
1.200.000
Sim 0797141997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
141997 Mobifone
Đặt mua
07934819971,000,000
1.200.000
Sim 0793481997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
07845019971,000,000
1.200.000
Sim 0784501997 Mobifone Đầu số 078 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
07925019971,000,000
1.200.000
Sim 0792501997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
01997 Mobifone
Đặt mua
07844819971,000,000
1.200.000
Sim 0784481997 Mobifone Đầu số 078 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
481997 Mobifone
Đặt mua
07886019971,000,000
1.200.000
Sim 0788601997 Mobifone Đầu số 078 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
07956519971,000,000
1.200.000
Sim 0795651997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
07957019971,000,000
1.200.000
Sim 0795701997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
01997 Mobifone
Đặt mua
07958919971,000,000
1.200.000
Sim 0795891997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
891997 Mobifone
Đặt mua
07954919971,000,000
1.200.000
Sim 0795491997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
07049119971,000,000
1.200.000
Sim 0704911997 Mobifone Đầu số 070 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
07735819971,000,000
1.200.000
Sim 0773581997 Mobifone Đầu số 077 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
81997 Mobifone
Đặt mua
07063519971,000,000
1.200.000
Sim 0706351997 Mobifone Đầu số 070 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
351997 Mobifone
Đặt mua
07683719971,000,000
1.200.000
Sim 0768371997 Mobifone Đầu số 076 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
07741619971,100,000
1.320.000
Sim 0774161997 Mobifone Đầu số 077 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
07962819971,100,000
1.320.000
Sim 0796281997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
81997 Mobifone
Đặt mua
07950419971,100,000
1.320.000
Sim 0795041997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
041997 Mobifone
Đặt mua
07690819971,100,000
1.320.000
Sim 0769081997 Mobifone Đầu số 076 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
07985919971,100,000
1.320.000
Sim 0798591997 Mobifone Đầu số 079 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
07859419971,100,000
1.320.000
Sim 0785941997 Mobifone Đầu số 078 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41997 Mobifone
Đặt mua
07746319971,100,000
1.320.000
Sim 0774631997 Mobifone Đầu số 077 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
631997 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 1997 Đinh Sửu Mệnh Thủy, Giản hạ thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SoPhongThuy.Net cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SoPhongThuy.Net hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SoPhongThuy.Net mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Đuôi sim số đẹp

Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789  Phần mềm định giá sim Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn.