so phong thuy
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
 Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn MIỄN PHÍ

Sim Đầu Số 08 Năm 1985 Ất Sửu Mệnh Kim, Hải trung kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0849581985780,000
940.000
Sim 0849581985 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0835571985800,000
960.000
Sim 0835571985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
71985 Vinaphone
Đặt mua
0835491985800,000
960.000
Sim 0835491985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
491985 Vinaphone
Đặt mua
0833641985800,000
960.000
Sim 0833641985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0837491985800,000
960.000
Sim 0837491985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0815491985800,000
960.000
Sim 0815491985 Vinaphone Đầu số 081 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
91985 Vinaphone
Đặt mua
0857451985800,000
960.000
Sim 0857451985 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
451985 Vinaphone
Đặt mua
0857461985800,000
960.000
Sim 0857461985 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0857471985800,000
960.000
Sim 0857471985 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0857481985800,000
960.000
Sim 0857481985 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
81985 Vinaphone
Đặt mua
0857541985800,000
960.000
Sim 0857541985 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
541985 Vinaphone
Đặt mua
0857641985800,000
960.000
Sim 0857641985 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0857841985800,000
960.000
Sim 0857841985 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0858221985800,000
960.000
Sim 0858221985 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
21985 Vinaphone
Đặt mua
0858341985800,000
960.000
Sim 0858341985 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
341985 Vinaphone
Đặt mua
0858401985800,000
960.000
Sim 0858401985 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0858461985800,000
960.000
Sim 0858461985 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0858741985800,000
960.000
Sim 0858741985 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0859221985800,000
960.000
Sim 0859221985 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
221985 Vinaphone
Đặt mua
0859241985800,000
960.000
Sim 0859241985 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0822541985800,000
960.000
Sim 0822541985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0823141985800,000
960.000
Sim 0823141985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0823441985800,000
960.000
Sim 0823441985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
441985 Vinaphone
Đặt mua
0823541985800,000
960.000
Sim 0823541985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0823641985800,000
960.000
Sim 0823641985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0823741985800,000
960.000
Sim 0823741985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0823841985800,000
960.000
Sim 0823841985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
841985 Vinaphone
Đặt mua
0824341985800,000
960.000
Sim 0824341985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0824401985800,000
960.000
Sim 0824401985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0824431985800,000
960.000
Sim 0824431985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
31985 Vinaphone
Đặt mua
0824451985800,000
960.000
Sim 0824451985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
451985 Vinaphone
Đặt mua
0824461985800,000
960.000
Sim 0824461985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0824481985800,000
960.000
Sim 0824481985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0824491985800,000
960.000
Sim 0824491985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
91985 Vinaphone
Đặt mua
0824541985800,000
960.000
Sim 0824541985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
541985 Vinaphone
Đặt mua
0824641985800,000
960.000
Sim 0824641985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0824741985800,000
960.000
Sim 0824741985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0824841985800,000
960.000
Sim 0824841985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0824941985800,000
960.000
Sim 0824941985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
941985 Vinaphone
Đặt mua
0825141985800,000
960.000
Sim 0825141985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0825421985800,000
960.000
Sim 0825421985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0825441985800,000
960.000
Sim 0825441985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0825461985800,000
960.000
Sim 0825461985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
461985 Vinaphone
Đặt mua
0825471985800,000
960.000
Sim 0825471985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0825481985800,000
960.000
Sim 0825481985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0825491985800,000
960.000
Sim 0825491985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
91985 Vinaphone
Đặt mua
0825541985800,000
960.000
Sim 0825541985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
541985 Vinaphone
Đặt mua
0825641985800,000
960.000
Sim 0825641985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0825741985800,000
960.000
Sim 0825741985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0825841985800,000
960.000
Sim 0825841985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0826241985800,000
960.000
Sim 0826241985 Vinaphone Đầu số 082 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
241985 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 1985 Ất Sửu Mệnh Kim, Hải trung kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SoPhongThuy.Net cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SoPhongThuy.Net hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SoPhongThuy.Net mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Danh sách sim V90 vào mạng 3G - 4G Internet miễn phí, Data gần như không giới hạn trong ngày, giảm giá ngay hôm nay.Giá chỉ từ 100k - 300k đầu 09 cổ kính số đẹp. Xem tại đây
Sim V90 Viettel Phong Thủy Số Đẹp

Đuôi sim số đẹp

Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789  Phần mềm định giá sim Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn.