so phong thuy
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
 Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn MIỄN PHÍ

Sim Đầu Số 083 Vinaphone Năm Sinh Năm 1985 Ất Sửu Mệnh Kim, Hải trung kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0838651985740,000
890.000
Sim 0838651985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0837341985800,000
960.000
Sim 0837341985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0837411985800,000
960.000
Sim 0837411985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
411985 Vinaphone
Đặt mua
0837431985800,000
960.000
Sim 0837431985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0837461985800,000
960.000
Sim 0837461985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0837481985800,000
960.000
Sim 0837481985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
81985 Vinaphone
Đặt mua
0837501985800,000
960.000
Sim 0837501985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
501985 Vinaphone
Đặt mua
0837601985800,000
960.000
Sim 0837601985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0837631985800,000
960.000
Sim 0837631985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0837641985800,000
960.000
Sim 0837641985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0835871985800,000
960.000
Sim 0835871985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
871985 Vinaphone
Đặt mua
0835901985800,000
960.000
Sim 0835901985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0836241985800,000
960.000
Sim 0836241985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0836401985800,000
960.000
Sim 0836401985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
01985 Vinaphone
Đặt mua
0836411985800,000
960.000
Sim 0836411985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
411985 Vinaphone
Đặt mua
0836421985800,000
960.000
Sim 0836421985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0836441985800,000
960.000
Sim 0836441985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0836451985800,000
960.000
Sim 0836451985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
51985 Vinaphone
Đặt mua
0836491985800,000
960.000
Sim 0836491985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
491985 Vinaphone
Đặt mua
0836691985800,000
960.000
Sim 0836691985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0836741985800,000
960.000
Sim 0836741985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0836841985800,000
960.000
Sim 0836841985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0837031985800,000
960.000
Sim 0837031985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
031985 Vinaphone
Đặt mua
0837091985800,000
960.000
Sim 0837091985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0837261985800,000
960.000
Sim 0837261985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0837301985800,000
960.000
Sim 0837301985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
01985 Vinaphone
Đặt mua
0838491985800,000
960.000
Sim 0838491985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
491985 Vinaphone
Đặt mua
0838641985800,000
960.000
Sim 0838641985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0838951985800,000
960.000
Sim 0838951985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0839141985800,000
960.000
Sim 0839141985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0839201985800,000
960.000
Sim 0839201985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
201985 Vinaphone
Đặt mua
0839221985800,000
960.000
Sim 0839221985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0839241985800,000
960.000
Sim 0839241985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0839451985800,000
960.000
Sim 0839451985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
51985 Vinaphone
Đặt mua
0839641985800,000
960.000
Sim 0839641985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
641985 Vinaphone
Đặt mua
0839701985800,000
960.000
Sim 0839701985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0834861985800,000
960.000
Sim 0834861985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0834871985800,000
960.000
Sim 0834871985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
71985 Vinaphone
Đặt mua
0834921985800,000
960.000
Sim 0834921985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
921985 Vinaphone
Đặt mua
0834941985800,000
960.000
Sim 0834941985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0835041985800,000
960.000
Sim 0835041985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0835141985800,000
960.000
Sim 0835141985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41985 Vinaphone
Đặt mua
0835201985800,000
960.000
Sim 0835201985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
201985 Vinaphone
Đặt mua
0835241985800,000
960.000
Sim 0835241985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0835641985800,000
960.000
Sim 0835641985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0835701985800,000
960.000
Sim 0835701985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
01985 Vinaphone
Đặt mua
0835721985800,000
960.000
Sim 0835721985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
721985 Vinaphone
Đặt mua
0835731985800,000
960.000
Sim 0835731985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
0835741985800,000
960.000
Sim 0835741985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1985 Vinaphone
Đặt mua
0832131985800,000
960.000
Sim 0832131985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
31985 Vinaphone
Đặt mua
0832391985800,000
960.000
Sim 0832391985 Vinaphone Đầu số 083 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
391985 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 083 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 083 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 1985 Ất Sửu Mệnh Kim, Hải trung kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SoPhongThuy.Net cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SoPhongThuy.Net hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SoPhongThuy.Net mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Danh sách sim V90 vào mạng 3G - 4G Internet miễn phí, Data gần như không giới hạn trong ngày, giảm giá ngay hôm nay.Giá chỉ từ 100k - 300k đầu 09 cổ kính số đẹp. Xem tại đây
Sim V90 Viettel Phong Thủy Số Đẹp

Đuôi sim số đẹp

Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789  Phần mềm định giá sim Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn.