so phong thuy
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991

Sim Đầu Số 09 Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0949372001500,000
600.000
Sim 0949372001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0904352001690,000
830.000
Sim 0904352001 Mobifone Đầu số 090 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
52001 Mobifone
Đặt mua
0935462001700,000
840.000
Sim 0935462001 Mobifone Đầu số 093 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
462001 Mobifone
Đặt mua
0908842001740,000
890.000
Sim 0908842001 Mobifone Đầu số 090 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0944762001740,000
890.000
Sim 0944762001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0943772001770,000
920.000
Sim 0943772001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
72001 Vinaphone
Đặt mua
0945772001770,000
920.000
Sim 0945772001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
772001 Vinaphone
Đặt mua
0949632001780,000
940.000
Sim 0949632001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
0943392001780,000
940.000
Sim 0943392001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0947852001780,000
940.000
Sim 0947852001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
52001 Vinaphone
Đặt mua
0947512001780,000
940.000
Sim 0947512001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
512001 Vinaphone
Đặt mua
0946452001780,000
940.000
Sim 0946452001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
0946972001780,000
940.000
Sim 0946972001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0948592001780,000
940.000
Sim 0948592001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
92001 Vinaphone
Đặt mua
0947252001780,000
940.000
Sim 0947252001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
252001 Vinaphone
Đặt mua
0948542001780,000
940.000
Sim 0948542001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
0946432001780,000
940.000
Sim 0946432001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0947842001780,000
940.000
Sim 0947842001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
42001 Vinaphone
Đặt mua
0943762001780,000
940.000
Sim 0943762001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
762001 Vinaphone
Đặt mua
0944722001780,000
940.000
Sim 0944722001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
0949842001780,000
940.000
Sim 0949842001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0937252001780,000
940.000
Sim 0937252001 Mobifone Đầu số 093 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
52001 Mobifone
Đặt mua
0944512001780,000
940.000
Sim 0944512001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
512001 Vinaphone
Đặt mua
0908502001780,000
940.000
Sim 0908502001 Mobifone Đầu số 090 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0937242001780,000
940.000
Sim 0937242001 Mobifone Đầu số 093 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0944802001790,000
950.000
Sim 0944802001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
02001 Vinaphone
Đặt mua
0933672001800,000
960.000
Sim 0933672001 Mobifone Đầu số 093 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
672001 Mobifone
Đặt mua
0945232001800,000
960.000
Sim 0945232001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
0949772001840,000
1.010.000
Sim 0949772001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0933762001870,000
1.040.000
Sim 0933762001 Mobifone Đầu số 093 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
62001 Mobifone
Đặt mua
0911402001870,000
1.040.000
Sim 0911402001 Vinaphone Đầu số 091 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
402001 Vinaphone
Đặt mua
0932802001870,000
1.040.000
Sim 0932802001 Mobifone Đầu số 093 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0902852001870,000
1.040.000
Sim 0902852001 Mobifone Đầu số 090 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0947812001870,000
1.040.000
Sim 0947812001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
12001 Vinaphone
Đặt mua
0934302001870,000
1.040.000
Sim 0934302001 Mobifone Đầu số 093 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
302001 Mobifone
Đặt mua
0944492001870,000
1.040.000
Sim 0944492001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
0949822001870,000
1.040.000
Sim 0949822001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0933952001870,000
1.040.000
Sim 0933952001 Mobifone Đầu số 093 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
52001 Mobifone
Đặt mua
0937132001870,000
1.040.000
Sim 0937132001 Mobifone Đầu số 093 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
132001 Mobifone
Đặt mua
0912672001870,000
1.040.000
Sim 0912672001 Vinaphone Đầu số 091 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
0934382001870,000
1.040.000
Sim 0934382001 Mobifone Đầu số 093 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0945252001870,000
1.040.000
Sim 0945252001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
52001 Vinaphone
Đặt mua
0946802001870,000
1.040.000
Sim 0946802001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
802001 Vinaphone
Đặt mua
0947502001870,000
1.040.000
Sim 0947502001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
0944382001870,000
1.040.000
Sim 0944382001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0947412001870,000
1.040.000
Sim 0947412001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
12001 Vinaphone
Đặt mua
0914502001870,000
1.040.000
Sim 0914502001 Vinaphone Đầu số 091 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
502001 Vinaphone
Đặt mua
0947242001870,000
1.040.000
Sim 0947242001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
0949762001870,000
1.040.000
Sim 0949762001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0942872001870,000
1.040.000
Sim 0942872001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
72001 Vinaphone
Đặt mua
0946302001870,000
1.040.000
Sim 0946302001 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
302001 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SoPhongThuy.Net cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SoPhongThuy.Net hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SoPhongThuy.Net mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Danh sách sim V90 vào mạng 3G - 4G Internet miễn phí, Data gần như không giới hạn trong ngày, giảm giá ngay hôm nay.Giá chỉ từ 100k - 300k đầu 09 cổ kính số đẹp. Xem tại đây
Sim V90 Viettel Phong Thủy Số Đẹp

Đuôi sim số đẹp

Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789  Phần mềm định giá sim Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn.