so phong thuy
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
 Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn MIỄN PHÍ

Sim Trả Sau Đầu Số 08 Vinaphone Năm 1980 Canh Thân Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0853871980740,000
890.000
Sim 0853871980 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0843131980800,000
960.000
Sim 0843131980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
31980 Vinaphone
Đặt mua
0843141980800,000
960.000
Sim 0843141980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
141980 Vinaphone
Đặt mua
0843151980800,000
960.000
Sim 0843151980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
0843161980800,000
960.000
Sim 0843161980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0843171980800,000
960.000
Sim 0843171980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
71980 Vinaphone
Đặt mua
0843181980800,000
960.000
Sim 0843181980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
181980 Vinaphone
Đặt mua
0843221980800,000
960.000
Sim 0843221980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
0843231980800,000
960.000
Sim 0843231980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0843241980800,000
960.000
Sim 0843241980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
0843251980800,000
960.000
Sim 0843251980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
251980 Vinaphone
Đặt mua
0843261980800,000
960.000
Sim 0843261980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
0843281980800,000
960.000
Sim 0843281980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0843311980800,000
960.000
Sim 0843311980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
11980 Vinaphone
Đặt mua
0843341980800,000
960.000
Sim 0843341980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
341980 Vinaphone
Đặt mua
0843351980800,000
960.000
Sim 0843351980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
0843371980800,000
960.000
Sim 0843371980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0843391980800,000
960.000
Sim 0843391980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
91980 Vinaphone
Đặt mua
0843401980800,000
960.000
Sim 0843401980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
401980 Vinaphone
Đặt mua
0843411980800,000
960.000
Sim 0843411980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
0843421980800,000
960.000
Sim 0843421980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0843441980800,000
960.000
Sim 0843441980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
0843461980800,000
960.000
Sim 0843461980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
461980 Vinaphone
Đặt mua
0843471980800,000
960.000
Sim 0843471980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
0843501980800,000
960.000
Sim 0843501980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0843511980800,000
960.000
Sim 0843511980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
11980 Vinaphone
Đặt mua
0843521980800,000
960.000
Sim 0843521980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
521980 Vinaphone
Đặt mua
0843541980800,000
960.000
Sim 0843541980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
0843561980800,000
960.000
Sim 0843561980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0843571980800,000
960.000
Sim 0843571980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
71980 Vinaphone
Đặt mua
0843581980800,000
960.000
Sim 0843581980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
581980 Vinaphone
Đặt mua
0843591980800,000
960.000
Sim 0843591980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
0843601980800,000
960.000
Sim 0843601980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0843611980800,000
960.000
Sim 0843611980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
11980 Vinaphone
Đặt mua
0843621980800,000
960.000
Sim 0843621980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
621980 Vinaphone
Đặt mua
0843651980800,000
960.000
Sim 0843651980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
0843661980800,000
960.000
Sim 0843661980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0843671980800,000
960.000
Sim 0843671980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
71980 Vinaphone
Đặt mua
0843691980800,000
960.000
Sim 0843691980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
691980 Vinaphone
Đặt mua
0843711980800,000
960.000
Sim 0843711980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
0843761980800,000
960.000
Sim 0843761980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0843791980800,000
960.000
Sim 0843791980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
91980 Vinaphone
Đặt mua
0843821980800,000
960.000
Sim 0843821980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
821980 Vinaphone
Đặt mua
0843831980800,000
960.000
Sim 0843831980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
0843871980800,000
960.000
Sim 0843871980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0843901980800,000
960.000
Sim 0843901980 Vinaphone Đầu số 084 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
01980 Vinaphone
Đặt mua
0853341980800,000
960.000
Sim 0853341980 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
341980 Vinaphone
Đặt mua
0853401980800,000
960.000
Sim 0853401980 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
0853421980800,000
960.000
Sim 0853421980 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0853441980800,000
960.000
Sim 0853441980 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
0853461980800,000
960.000
Sim 0853461980 Vinaphone Đầu số 085 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
461980 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim trả sau: Thuê bao trả sau là thuê bao mà người dùng phải đến đăng kí dịch vụ sử dụng ở các đại lí, có hợp đồng rõ ràng, cuối mỗi tháng, bạn trả tiền đã sử dụng trong tháng đó.
Sim số đẹp Trả Sau
Năm 1980 Canh Thân Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SoPhongThuy.Net cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SoPhongThuy.Net hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SoPhongThuy.Net mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Danh sách sim V90 vào mạng 3G - 4G Internet miễn phí, Data gần như không giới hạn trong ngày, giảm giá ngay hôm nay.Giá chỉ từ 100k - 300k đầu 09 cổ kính số đẹp. Xem tại đây
Sim V90 Viettel Phong Thủy Số Đẹp

Đuôi sim số đẹp

Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789  Phần mềm định giá sim Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn.