so phong thuy
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991

Sim Viettel Năm 1967 Đinh Mùi Mệnh Thủy, Thiên hà thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0964491967300,000
360.000
Sim 0964491967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0964081967490,000
590.000
Sim 0964081967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
81967 Viettel
Đặt mua
0987411967570,000
680.000
Sim 0987411967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
411967 Viettel
Đặt mua
0971291967690,000
830.000
Sim 0971291967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0984051967700,000
840.000
Sim 0984051967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0982641967700,000
840.000
Sim 0982641967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41967 Viettel
Đặt mua
0984491967700,000
840.000
Sim 0984491967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
491967 Viettel
Đặt mua
0974171967730,000
880.000
Sim 0974171967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0974381967740,000
890.000
Sim 0974381967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0973361967740,000
890.000
Sim 0973361967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
61967 Viettel
Đặt mua
0972611967740,000
890.000
Sim 0972611967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
611967 Viettel
Đặt mua
0974401967740,000
890.000
Sim 0974401967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0966421967740,000
890.000
Sim 0966421967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0981341967770,000
920.000
Sim 0981341967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41967 Viettel
Đặt mua
0971001967780,000
940.000
Sim 0971001967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
001967 Viettel
Đặt mua
0968411967780,000
940.000
Sim 0968411967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0962201967780,000
940.000
Sim 0962201967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0965391967780,000
940.000
Sim 0965391967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
91967 Viettel
Đặt mua
0971301967780,000
940.000
Sim 0971301967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
301967 Viettel
Đặt mua
0983431967780,000
940.000
Sim 0983431967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0965941967780,000
940.000
Sim 0965941967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0964541967800,000
960.000
Sim 0964541967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41967 Viettel
Đặt mua
0987031967800,000
960.000
Sim 0987031967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
031967 Viettel
Đặt mua
0971621967800,000
960.000
Sim 0971621967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0961701967800,000
960.000
Sim 0961701967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0967231967800,000
960.000
Sim 0967231967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
31967 Viettel
Đặt mua
0982701967830,000
1.000.000
Sim 0982701967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
701967 Viettel
Đặt mua
0971841967830,000
1.000.000
Sim 0971841967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0987291967830,000
1.000.000
Sim 0987291967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0964861967830,000
1.000.000
Sim 0964861967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
61967 Viettel
Đặt mua
0961981967830,000
1.000.000
Sim 0961981967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
981967 Viettel
Đặt mua
0969531967870,000
1.040.000
Sim 0969531967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0962511967870,000
1.040.000
Sim 0962511967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0975241967870,000
1.040.000
Sim 0975241967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41967 Viettel
Đặt mua
0984461967870,000
1.040.000
Sim 0984461967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
461967 Viettel
Đặt mua
0984211967870,000
1.040.000
Sim 0984211967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0982901967870,000
1.040.000
Sim 0982901967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0978441967870,000
1.040.000
Sim 0978441967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41967 Viettel
Đặt mua
0974511967870,000
1.040.000
Sim 0974511967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
511967 Viettel
Đặt mua
0974211967870,000
1.040.000
Sim 0974211967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0966401967870,000
1.040.000
Sim 0966401967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0979211967870,000
1.040.000
Sim 0979211967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
11967 Viettel
Đặt mua
0985801967870,000
1.040.000
Sim 0985801967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
801967 Viettel
Đặt mua
0975231967870,000
1.040.000
Sim 0975231967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0986931967870,000
1.040.000
Sim 0986931967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0977491967870,000
1.040.000
Sim 0977491967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
91967 Viettel
Đặt mua
0987401967870,000
1.040.000
Sim 0987401967 Viettel Đầu số 098 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
401967 Viettel
Đặt mua
0962411967870,000
1.040.000
Sim 0962411967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0974521967870,000
1.040.000
Sim 0974521967 Viettel Đầu số 097 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0964061967910,000
1.090.000
Sim 0964061967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
61967 Viettel
Đặt mua
0965491967910,000
1.090.000
Sim 0965491967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
491967 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel vào mạng miễn phí tại đây
Sim số đẹp Viettel
Năm 1967 Đinh Mùi Mệnh Thủy, Thiên hà thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SoPhongThuy.Net cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SoPhongThuy.Net hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SoPhongThuy.Net mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.