so phong thuy
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
 Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn MIỄN PHÍ

Sim Viettel Năm 1967 Đinh Mùi Mệnh Thủy, Thiên hà thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0375961967200,000
240.000
Sim 0375961967 Viettel Đầu số 037 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0385231967200,000
240.000
Sim 0385231967 Viettel Đầu số 038 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
31967 Viettel
Đặt mua
0393151967200,000
240.000
Sim 0393151967 Viettel Đầu số 039 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
151967 Viettel
Đặt mua
0347901967300,000
360.000
Sim 0347901967 Viettel Đầu số 034 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0343821967300,000
360.000
Sim 0343821967 Viettel Đầu số 034 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0326501967300,000
360.000
Sim 0326501967 Viettel Đầu số 032 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
01967 Viettel
Đặt mua
0374331967400,000
480.000
Sim 0374331967 Viettel Đầu số 037 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
331967 Viettel
Đặt mua
0397841967400,000
480.000
Sim 0397841967 Viettel Đầu số 039 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0387341967400,000
480.000
Sim 0387341967 Viettel Đầu số 038 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0867091967400,000
480.000
Sim 0867091967 Viettel Đầu số 086 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
91967 Viettel
Đặt mua
0867081967400,000
480.000
Sim 0867081967 Viettel Đầu số 086 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
081967 Viettel
Đặt mua
0865461967400,000
480.000
Sim 0865461967 Viettel Đầu số 086 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0395851967400,000
480.000
Sim 0395851967 Viettel Đầu số 039 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0356011967400,000
480.000
Sim 0356011967 Viettel Đầu số 035 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
11967 Viettel
Đặt mua
0348301967400,000
480.000
Sim 0348301967 Viettel Đầu số 034 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
301967 Viettel
Đặt mua
0366481967400,000
480.000
Sim 0366481967 Viettel Đầu số 036 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0868471967490,000
590.000
Sim 0868471967 Viettel Đầu số 086 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0964081967490,000
590.000
Sim 0964081967 Viettel Đầu số 096 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
81967 Viettel
Đặt mua
0395431967490,000
590.000
Sim 0395431967 Viettel Đầu số 039 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
431967 Viettel
Đặt mua
0389041967490,000
590.000
Sim 0389041967 Viettel Đầu số 038 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0364101967490,000
590.000
Sim 0364101967 Viettel Đầu số 036 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0356981967490,000
590.000
Sim 0356981967 Viettel Đầu số 035 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
81967 Viettel
Đặt mua
0395091967490,000
590.000
Sim 0395091967 Viettel Đầu số 039 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
091967 Viettel
Đặt mua
0376151967490,000
590.000
Sim 0376151967 Viettel Đầu số 037 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0326231967490,000
590.000
Sim 0326231967 Viettel Đầu số 032 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0395611967490,000
590.000
Sim 0395611967 Viettel Đầu số 039 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
11967 Viettel
Đặt mua
0356171967490,000
590.000
Sim 0356171967 Viettel Đầu số 035 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
171967 Viettel
Đặt mua
0356341967490,000
590.000
Sim 0356341967 Viettel Đầu số 035 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0399601967490,000
590.000
Sim 0399601967 Viettel Đầu số 039 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0329001967490,000
590.000
Sim 0329001967 Viettel Đầu số 032 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
01967 Viettel
Đặt mua
0373461967490,000
590.000
Sim 0373461967 Viettel Đầu số 037 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
461967 Viettel
Đặt mua
0342621967490,000
590.000
Sim 0342621967 Viettel Đầu số 034 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0342611967490,000
590.000
Sim 0342611967 Viettel Đầu số 034 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0339361967490,000
590.000
Sim 0339361967 Viettel Đầu số 033 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
61967 Viettel
Đặt mua
0396701967490,000
590.000
Sim 0396701967 Viettel Đầu số 039 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
701967 Viettel
Đặt mua
0339621967490,000
590.000
Sim 0339621967 Viettel Đầu số 033 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0358461967490,000
590.000
Sim 0358461967 Viettel Đầu số 035 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0344421967500,000
600.000
Sim 0344421967 Viettel Đầu số 034 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
21967 Viettel
Đặt mua
0359601967500,000
600.000
Sim 0359601967 Viettel Đầu số 035 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
601967 Viettel
Đặt mua
0363891967500,000
600.000
Sim 0363891967 Viettel Đầu số 036 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0337441967500,000
600.000
Sim 0337441967 Viettel Đầu số 033 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0367151967500,000
600.000
Sim 0367151967 Viettel Đầu số 036 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
51967 Viettel
Đặt mua
0392561967500,000
600.000
Sim 0392561967 Viettel Đầu số 039 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
561967 Viettel
Đặt mua
0326431967500,000
600.000
Sim 0326431967 Viettel Đầu số 032 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0354851967500,000
600.000
Sim 0354851967 Viettel Đầu số 035 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0399411967500,000
600.000
Sim 0399411967 Viettel Đầu số 039 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
11967 Viettel
Đặt mua
0365861967500,000
600.000
Sim 0365861967 Viettel Đầu số 036 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
861967 Viettel
Đặt mua
0399471967500,000
600.000
Sim 0399471967 Viettel Đầu số 039 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0332151967500,000
600.000
Sim 0332151967 Viettel Đầu số 033 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0329841967500,000
600.000
Sim 0329841967 Viettel Đầu số 032 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
41967 Viettel
Đặt mua
0338361967500,000
600.000
Sim 0338361967 Viettel Đầu số 033 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
361967 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel vào mạng miễn phí tại đây
Sim số đẹp Viettel
Năm 1967 Đinh Mùi Mệnh Thủy, Thiên hà thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SoPhongThuy.Net cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SoPhongThuy.Net hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SoPhongThuy.Net mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Danh sách sim V90 vào mạng 3G - 4G Internet miễn phí, Data gần như không giới hạn trong ngày, giảm giá ngay hôm nay.Giá chỉ từ 100k - 300k đầu 09 cổ kính số đẹp. Xem tại đây
Sim V90 Viettel Phong Thủy Số Đẹp

Đuôi sim số đẹp

Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789  Phần mềm định giá sim Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn.