so phong thuy
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc
Tìm sim có đuôi là 8686, nhập vào *8686
Tìm sim đầu là 0919,nhập vào 0919*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 091, nhập 091*99
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10121991 , nhập 10121991
 Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn MIỄN PHÍ

Sim Vinaphone Năm 1997 Đinh Sửu Mệnh Thủy, Giản hạ thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0946401997870,000
1.040.000
Sim 0946401997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
0947821997960,000
1.150.000
Sim 0947821997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
21997 Vinaphone
Đặt mua
09487519971,130,000
1.360.000
Sim 0948751997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
751997 Vinaphone
Đặt mua
09437019971,130,000
1.360.000
Sim 0943701997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09437419971,220,000
1.460.000
Sim 0943741997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09475319971,220,000
1.460.000
Sim 0947531997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
31997 Vinaphone
Đặt mua
09490119971,220,000
1.460.000
Sim 0949011997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
011997 Vinaphone
Đặt mua
09436719971,310,000
1.570.000
Sim 0943671997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09426919971,310,000
1.570.000
Sim 0942691997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09462719971,310,000
1.570.000
Sim 0946271997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
71997 Vinaphone
Đặt mua
09460719971,310,000
1.570.000
Sim 0946071997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
071997 Vinaphone
Đặt mua
09494019971,310,000
1.570.000
Sim 0949401997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09457419971,310,000
1.570.000
Sim 0945741997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09470619971,310,000
1.570.000
Sim 0947061997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
61997 Vinaphone
Đặt mua
09459619971,310,000
1.570.000
Sim 0945961997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
961997 Vinaphone
Đặt mua
09433119971,310,000
1.570.000
Sim 0943311997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09145119971,350,000
1.620.000
Sim 0914511997 Vinaphone Đầu số 091 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09142719971,350,000
1.620.000
Sim 0914271997 Vinaphone Đầu số 091 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
71997 Vinaphone
Đặt mua
09438119971,390,000
1.670.000
Sim 0943811997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
811997 Vinaphone
Đặt mua
09432619971,390,000
1.670.000
Sim 0943261997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09420719971,390,000
1.670.000
Sim 0942071997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09146719971,390,000
1.670.000
Sim 0914671997 Vinaphone Đầu số 091 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
71997 Vinaphone
Đặt mua
09477219971,390,000
1.670.000
Sim 0947721997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
721997 Vinaphone
Đặt mua
09453619971,480,000
1.780.000
Sim 0945361997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09446119971,480,000
1.780.000
Sim 0944611997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09438219971,480,000
1.780.000
Sim 0943821997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
21997 Vinaphone
Đặt mua
09429519971,480,000
1.780.000
Sim 0942951997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
951997 Vinaphone
Đặt mua
09453119971,480,000
1.780.000
Sim 0945311997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09464119971,570,000
1.880.000
Sim 0946411997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09466119971,570,000
1.880.000
Sim 0946611997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
11997 Vinaphone
Đặt mua
09436319971,570,000
1.880.000
Sim 0943631997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
631997 Vinaphone
Đặt mua
09461419971,570,000
1.880.000
Sim 0946141997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09129019971,570,000
1.880.000
Sim 0912901997 Vinaphone Đầu số 091 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09124019971,570,000
1.880.000
Sim 0912401997 Vinaphone Đầu số 091 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
01997 Vinaphone
Đặt mua
09442519971,570,000
1.880.000
Sim 0944251997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
251997 Vinaphone
Đặt mua
09420619971,570,000
1.880.000
Sim 0942061997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09455019971,570,000
1.880.000
Sim 0945501997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09495119971,570,000
1.880.000
Sim 0949511997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
11997 Vinaphone
Đặt mua
09173419971,570,000
1.880.000
Sim 0917341997 Vinaphone Đầu số 091 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
341997 Vinaphone
Đặt mua
09470219971,570,000
1.880.000
Sim 0947021997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09422519971,570,000
1.880.000
Sim 0942251997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09184219971,570,000
1.880.000
Sim 0918421997 Vinaphone Đầu số 091 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
21997 Vinaphone
Đặt mua
09487019971,570,000
1.880.000
Sim 0948701997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
701997 Vinaphone
Đặt mua
09464519971,570,000
1.880.000
Sim 0946451997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09174819971,570,000
1.880.000
Sim 0917481997 Vinaphone Đầu số 091 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09482919971,570,000
1.880.000
Sim 0948291997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
91997 Vinaphone
Đặt mua
09463719971,570,000
1.880.000
Sim 0946371997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
371997 Vinaphone
Đặt mua
09453719971,570,000
1.880.000
Sim 0945371997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09482519971,570,000
1.880.000
Sim 0948251997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09474919971,570,000
1.880.000
Sim 0947491997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
91997 Vinaphone
Đặt mua
09485219971,570,000
1.880.000
Sim 0948521997 Vinaphone Đầu số 094 www.sophongthuy.netSố Năm Sinh
521997 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Năm 1997 Đinh Sửu Mệnh Thủy, Giản hạ thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SoPhongThuy.Net cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SoPhongThuy.Net hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SoPhongThuy.Net mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Danh sách sim V90 vào mạng 3G - 4G Internet miễn phí, Data gần như không giới hạn trong ngày, giảm giá ngay hôm nay.Giá chỉ từ 100k - 300k đầu 09 cổ kính số đẹp. Xem tại đây
Sim V90 Viettel Phong Thủy Số Đẹp

Đuôi sim số đẹp

Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789  Phần mềm định giá sim Định giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.2 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn.